G L E I S D O R F E R O L K U R B I S
ULJNA TIKVA GOLICA

TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Sjemenka uljne tikve golice je bez ljuske, tamno zelene boje, visokog sadržaja ulja (48-50%), a dobiveno ulje je tamno-zelene boje i visoke kakvoće. Sjemenke se koriste u pekarstvu kao dodatak kruhu, a tikva (plod) koristi se u ishrani stoke direktno ili putem silaže. U Austriji se od ploda tikve proizvode sokovi , marmelade , želei itd.
U našim proizvodnim uvjetima postižu se urodi sjemenki od 1.200 do 2.500 kg/ha sirovog sjemena ,odnosno od 600 do 1.200 kg/ha suhih sjemenki.

Gnojidba
U čistim hranjivima ovisno o sadržaju hranjiva u tlu i očekivanom ili zadanom urodu preporučujemo gnojidbu u čistim hranjivima:
N: 120-150 kg/ha, P2O5: 150-180 kg/ha i K2O: 220-280 kg/ha

Obrada
Preporučamo jesensku obradu i grubu pripremu za sjetvu u jesen, a u proljeće sjetvospremačem pripremiti sjetveni sloj i posteljicu za sjeme dovoljno prije sjetve kako bi potakli nicanje korova. Par dana prije sjetve suzbiti korove s jednim od totalnih herbicida (Cidokor, Herkules i dr.) u dozi od 2-4 l/ha. Neposredno prije sjetve pripremiti sjetveni sloj i posteljicu za sjetvu na dubinu od 2-3 cm na težim ili 3-4 cm na lakšim tlima.

Sjetva
Tikve su termofilne biljke pa im je za rast i razvoj potrebno mnogo topline, svjetlosti i vlage tla. Osjetljive su na niske temperature, pa je optimalan rok sjetve od konca travnja do kraja prve dekade svibnja (od 25.4. do 10.5.) kada su temperature tla između 12 i 15 stupnjeva C.
Potrebna količina sjemena za sklop od 18.000 –20.000 biljaka je 4 do 6 kg/ha, a razmak unutar reda, kao i red od reda, ovisi o strojevima kojima će se vršiti mehaničko suzbijanje korova. Ako se sije kukuruznom sijaćicom na 140 cm razmaka reda od reda, tada je razmak u redu ili biljka od biljke ca. 40 cm.

Zaštita
Korove u tikvama suzbijamo mehanički i kemijski (primjenom herbicida).
Primjenjuju se herbicidi na bazi glifosata (totalni) za suzbijanje isforsiranih korova prije sjetve.
Kao dobra hebicidna kombinacija (primjena jedan dan nakon sjetve) pokazala se:
STOPM AKVA (PENDIMETALIN od BASF-a) 3,33 lit/ha protiv jednogodišnjih uskolisnih i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova + CENTIUM (KLOMAZON) 0,33 lit/ha protiv jednogodišnjih širokolisnih i nekih uskolisnih korova.
Može se koristiti i kombinacija (odmah nakon sjetve): STOMP 330 E (2,0-2,5 lit/ha) + CLON 480 EC (0,3-0,4 lit/ha) ovisno o tipu tla. Teža tla veće doze, a lakša tla niže doze. Za suzbijanje travnih korova poslije nicanja mogu se koristiti većina graminicida kao Focus ultra u dozi 1-1,5 l/ha.

Od štetnika, tikve znaju napasti klisnjaci i lisne uši, koje su vektori Zuchini virusa. Stoga se sjeme tretira sistemičnim insekticidom (Gaucho) i fungicidom (Captan). Od bolesti u vegetaciji često se javlja pepelnica i plamenjača, a suzbijaju se Rubiganom EC u dozi 0,2-0,3 l/ha i Ridomil Gold MZ 68 WP u dozi 2-2,5 kg/ha.

Berba
Berba se obavlja kad su tikve dobile žuto-crvenkastu boju a sjemenka je čvrsta i lako se odvaja od mesa. Nakon berbe, sjemenke se peru s vodom pod pritiskom.
Potom se prosušuju i suše u sušnici na temparaturi 40-60 stupnjeva C do konačne vlage od
8-10 %.

Back to Top